6 måter å tjene penger på skattefritt

Det er fullt mulig å tjene penger uten å betale skatt til statskassen, og i noen tilfeller er det snakk om beløp av betydelig størrelse!

Har du for eksempel frikort, utleiebolig eller muligheten til å ta på deg strøjobber? Da kan du tjene penger helt skattefritt. Nøkkelen er å vite hvilke regler som gjelder, og hvordan man rapporterer inntektene til staten. Et overordnet mål med skattefritak på visse inntekter, er å forenkle hverdagen til folk flest.

Her finner du en liste over de vanligste metodene nordmenn bruker for å slippe skatt, og hvordan du selv kan gjøre det samme.

#1. Frikort gir skattefri inntekt

Med frikort kan man i skrivende stund tjene inntil 55 000 kroner helt skattefritt. Kortet bestilles gjennom Skatteetatens hjemmeside og leveres elektronisk til arbeidsgiver. Skatteetatens system er enkelt å forholde seg til, enda man selv har ansvar for å bestille oppdatert skattekort så fort man overstiger grensen.

Hensikten med å tilby frikort er delte, men én av grunnene er statens ønske om å skape flere insentiver til arbeid. Med frikort har unge arbeidstakere også muligheten til å tjene ekstra penger uten tung beskatning. Husk at den skattefrie grensen kun gjelder for arbeidstakere, og ikke de som eier eget firma. Majoriteten av norske arbeidstakere vil også overskride inntektsgrensen i løpet av et år, og det gjelder å passe seg slik at man unngår en baksmell.

#2. Utleie og salg av eiendom

Leier du ut mindre enn 50 prosent av boligens bruksareal, slipper du å betale skatt på inntektene. For boligutleie gjelder et inntektstak på 10 000 kroner, der overskytende beløp vil skattlegges med 24 prosent. Enda reglene for skatt på utleie av egen bolig kan fremstå som litt kronglete, er det ikke vanskelig å sette seg inn i. De som leier ut hele boligen (eller majoriteten av arealet), må levere inn dokumentet RF-1189, som et tillegg til selvangivelsen.

Her er det viktig å oppgi alle inntekter som stammer fra utleievirksomheten. For å kunne leie ut deler av boligen skattefritt er også det viktig at man selv bor der. Da kalles det for “primærbolig”, der et krav fra skattemyndighetenes side er at man har samme postadresse.

De norske skattereglene favoriserer også videresalg av eiendom, der man slipper å skatte på overskuddet så lenge visse vilkår er oppfylt. Du må ha bodd i boligen minst halvparten av tiden over en 2-årig periode. På lik linje med utleie, må eiendommen regnes som primærbolig for at overskudd på salg skal være skattefritt.

Her er det også en stygg felle man er nødt til å passe seg for, og den knytter seg til innflyttingstidspunktet. Mange norske boligkjøpere velger nemlig å pusse opp boligen de kjøper, før de flytter inn. Problemet med den løsningen, er at man ikke regnes som bosatt før man faktisk har flyttet inn og bor der i “fysisk forstand”. Med andre ord vil ikke tiden man bruker på oppussing regnes som gyldig med henhold til kravet ovenfor. Mange nordmenn har fått en enorm baksmell på skatten som følge av denne regelen, etter kontroller utført av myndighetene.

#3. Ta på deg strøjobber

To forskjellige typer skattefri inntekt gjelder når man utfører “strøjobber” for arbeidsgiver. For arbeid utenfor hjemmet er den skattefrie inntektsgrensen satt til 1 000 kroner per arbeidsgiver for inntektsåret. Jobber du derimot innenfor arbeidsgivers bolig er grensen satt til 6 000 kroner per år.

Ved arbeid “utenfor” menes slikt som gressklipping eller det å male huset. Arbeid innenfor kan være alt fra renhold til barnepass for oppdragsgiver. Her er det også viktig å passe seg, slik at strøjobbene ikke blir regnet som virksomhet. Hvis man utfører strøjobber (med skattefri inntekt) for mange arbeidsgivere kan Skatteetaten skjære gjennom og si at man i realiteten driver virksomhet. Da risikerer man ikke bare en skattesmell, men også at man blir momspliktig.

Unntaket for beskatning på strøjobber er ment å gjøre det enklere for arbeidsgiveren, og ikke nødvendigvis for å skape flere metoder for å slippe unna skatt. Typiske eksempler er de som utfører hagearbeid for besteforeldre eller ungdom som utfører små sommerjobber. Det betyr at man slipper å betale skatt på disse inntektene enda man allerede har oversteget frikortgrensen.

#4. Salg av produkter høstet i naturen

Vi nordmenn er glade i naturen, og skattereglene gir oss enda et incentiv til å trekke friskt luft i naturens omegn. Høster du naturlige produkter i naturen, kan de nemlig videreselges for en skattefri gevinst inntil 4 000 kroner. Et vanlig eksempel er de som høster bær og sopp, som deretter videreselges til familie og venner. Et annet eksempel er de som eier skog og mineralforekomster. Salg av ved til fyring kan gi en fin skattefri inntekt for de som eier slike ressurser.

#5. Gevinst fra lotterier

Vinner du penger på lotterier i Norge er gevinsten skattefri, så lenge spillet er regulert av norske myndigheter. I praksis betyr det at alle spill som tilbys gjennom Norsk Tipping er unntatt beskatning, på toppen av andre spill innenfor EØS. Det betyr likevel ikke at gevinstene som stammer fra nettcasino med opphold i land som Malta og Gibraltar er skattefrie. For å regnes inn under regelen må det være snakk om lotterier, bingo eller det som kalles totalisatorspill (slik som spill på hesteløp). Gevinster fra poker og lignende faller ikke innenfor denne beskrivelsen, og vil derfor skattlegges med 24 prosent. På lik linje med at man må skatte på disse gevinstene, kan man også trekke fra tap.

#6. Videresalg av private eiendeler

De fleste har på et eller annet tidspunkt solgt private eiendeler, enten det er snakk om en bruktbil, sofa eller TV. Inntekt som stammer fra slike salg er skattefrie og noe man slipper å rapportere til norske myndigheter.

Her er det likevel et par fallgruver man burde passe seg for slik at man unngår en baksmell. For det første kan videresalget av privat eiendom bli skattepliktig dersom salget medfører gevinst. For det andre vil Skatteetaten kunne definere slike salg som virksomhet i de tilfeller hvor det har et betydelig omfang. Blir salgene definert som virksomhet er man ikke kun pliktig til å betale selskapsskatt, men også moms. Det bør nevnes at man aldri er nødt til å betale skatt på salg av varer, der man betalte en høyere pris ved opprinnelig anskaffelse.